۱۰ دقیقه با حمید تقوائی

۹۹ قطعه ویدئو ۱۰ دقیقه ای از حمید تقوائی. این برنامه ها در سال ۱۳۸۸ از کانال جدید پخش شده اند و عمدتا مربوط به وقایع انقلاب ۸۸ هستند

برای دیدن ویدئو های بیشتر روی کلمه playlist در زیر ویدئو کلیک کنید و یا روی شکل مقابل که هنگام حرکت دادن موس بر روی پنجره ویدئو در زیر پنجره آن ظاهر می شود کلیک کنید

سپس برای دیدن ویدئوهای بعدی روی فلش هایی () که بالای لیست ویدئو ها ظاهر می شود کلیک کنید