"علل جنگ و سرنوشت فلسطین و غزه": مصاحبه با حمید تقوایی - ۲۰ جولای ۲۰۱۴