سوریه، جنگ، ایران: سخنی با حمید تقوایی در برنامه زنده سیامک بهاری از کانال جدید - ۲۹ اوت ۲۰۱۳