سی امین سالگرد تشکیل حزب کمونیست ایران، حمید تقوایی با محمد کاظمی ۱۸ اوت ۲۰۱۳