گفتگوی رادیو پیام کانادا با حمید تقوایی از حزب کمونیست کارگری ایران پیرامون کاریکاتور انتخابات ریاست جمهوری ایران