کمونیستها و مساله مذهب

کمونیسم کارگری شماره ۵

این نوشته بر مبنای بحث یک سمینار در جوار پلنوم ۳۱ در تاریخ نوامبر ۲۰۰۸ تهیه شده است.

با تشکر از هادی وقفی برای پیاده کردن متن اولیه این نوشته.

 

موضوع این سمینار مساله مذهب و سیاست های ما درقبال مساله مذهب است. فکر میکنم نیازی به توضیح نباشد و همه تان می دانید اهمیت این بحث چیست. با توجه به نقشی که در کل مذهب و جنبش اسلام سیاسی در ایران دارد یک رکن فعالیت های ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی همین نقد و مبارزه با مذهب است. اینکه چرا این بحث در این مقطع لازم است، به این دلیل است که ما هیچوقت ننشستیم جامع و مانع این مساله را بررسی بکنیم و روشن کنیم که تبلیغات ما و موضع ما، چه امروز و چه بعد از بقدرت رسیدن در مورد مذهب چیست. کمونیست ها چه رابطه ای با مذهب دارند و آنرا چطور می بینند؟ چرا این مسئله برای جنبش ما مهم است و باید در موردش صحبت کنیم و خلاصه دقیق شدن در سیاستهائی که حزب مطرح کرده و همه اش هم در برنامه "یک دنیای بهتر" هست: مسئله جدایی مذهب از دولت و تمام معانی و جنبه های مشخصی که از آن نتیجه میشود، مبارزه ما با مذهب بعنوان یک خرافه، عقیده و بعنوان یک بلای جامعه بشری علی العموم.

ادامه مطلب: کمونیستها و مساله مذهب

از همین مجموعه...