ایران تریبونال اولین گام در به محاکمه کشیدن رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی!

پیام حمید تقوائی به سازماندهندگان دادگاه ایران تریبونال در لاهه

 

برگزاری دادگاه ایران تریبونال را به سازماندهندگان و فعالین آن صمیمانه تبریک میگویم. در این دادگاه قربانیان جمهوری اسلامی تصویر زنده و تکاندهنده ای از جنایات این رژیم فاشیستی در برابر چشم مردم دنیا قرار دادند. کسانی که خود و یا نزدیکانشان سالها زندان و شکنجه های قرون وسطائی حکومت اسلامی را تحمل کرده اند و یا عزیرانشان بدست جانیان حاکم اعدام شده اند فرصت یافتند تا یکی از دهشتناک ترین جنایات تاریخ معاصر را بطور مستند و غیر قابل انکاری افشا کنند.

ادامه مطلب: ایران تریبونال اولین گام در به محاکمه کشیدن رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی!

از همین مجموعه...