پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی زن

زنده باد جنبش جهانی رهائی زن!

روز جهانی زن روز برافراشتن پرچم آزادی بشریت است. آزادی بشریت از یکی از کهنسال ترین و فاحش ترین تبعیضات در تمام طول تاریخ: تبعیض علیه زنان!

امسال روز جهانی زن بر متن تعرض جنبش نوین زنان درسراسر جهان، از تونس و مصر و افغانستان تا اوکراین و روسیه و هندوستان و ایران و تا قلب اروپا و آمریکا، بزرگ داشته میشود. زنان جهان اعلام میکنند دیگر فرودستی و تحقیر و بیحقوقی و تبعیض را نمی پذیرند، اعلام میکنند کالای جنسی نیستند و تن به بردگی جنسی نمیدهند، و اعلام میکنند عزم جزم کرده اند تا در برابر مذهب و مردسالاری و تمامی تفکرات و تابوهای پوسیده زن ستیز بایستند و آنها را درهم بشکنند.

ادامه مطلب: پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی زن

از همین مجموعه...