پیام تبریک حمید تقوائی به مناسبت نوروز۱۳۹۲

فرارسیدن نوروز و آغاز سال تازه را به همه مردم آزاده ایران تبریک میگویم.

سال تازه بر متن بحران عمیق سیاسی، فروپاشی اقتصادی و بهم ریختن بیش از پیش صفوف حکومت در جامعه آغاز میشود. آیت الله های میلیاردر و اعوان و انصارشان، بیت رهبری و باندهای مافیائی بسیج و سپاه و دیگر سرمایه داران دولتی و غیر دولتی که بر تمام منابع ثروت جامعه چنگ انداخته اند بر سر تقسیم غنائم، بر سر سهم بری بیشتر از ثروت و قدرت، بجان هم افتاده اند و هر روز ارقام نجومی تازه ای از اختلاس و دزدی یکدیگر و عمق فسادی که سراپای رژیم را فراگرفته است برملا میکنند. از سوی دیگر گرانی و بیکاری و فقر در جامعه بیداد میکند و زندگی توده مردم را بیش از پیش در چنگال خود میفشارد. سال گذشته سال افشا شدن چپاولگری هزاران میلیاردی حاکمینی بود که یک زندگی چندین بار زیر خط فقر را بر اکثریت عظیم مردم تحمیل کرده اند.

ادامه مطلب: پیام تبریک حمید تقوائی به مناسبت نوروز۱۳۹۲

از همین مجموعه...