پیام تسلیت حمید تقوائی به مناسبت درگذشت رفیق منصور فرزاد

به یاد منصور عزیز

درگذشت ناگهانی منصور عزیز خبری تکان دهنده و بسیار دردآور بود. این ضایعه دردناک را به همسرش رفیق سوسن صابری، به فرزندانش، به رفقا ایرج و کیهان فرزاد، و به مادر و سایر بستگانش صمیمانه تسلیت میگویم.

منصور یک انقلابی و کمونیست پیگیر و خستگی ناپذیر، یک شخصیت دوست داشتنی و صمیمی، و یک دوست عزیز و گرانقدر برای من، برای همه رفقای حزبی، و برای هرکه اورا میشناخت بود. یاد و خاطره عزیزش همیشه زنده خواهد ماند.

حمید تقوائی

١٣ فوریه ٢٠١١