یک اول مه استثنائی در جهان و در ایران

این نوشته بر مبنای سخنرانی حمید تقوائی در مراسم اول مه در شهر تورنتو، کانادا تنطیم شده است

 

اول ماه مه امسال از یک شرایط کاملا استثنایی برخوردار بود. این یک اول مه استثنایی بود و بنظر من، سالی هم که در پیش داریم ــ هم در سطح جهانی و هم در سطح ایران ــ یک سال استثنایی خواهد بود.

ادامه مطلب: یک اول مه استثنائی در جهان و در ایران