پیام حمید تقوائی به مناسبت فرا رسیدن سال نو

فرا رسیدن سال نو را به مردم آزاده ایران تبریک میگویم.

سال گذشته در ایران سال سوسیالیسم و سال اعتراض سوسیالیستی به کلیت وضع موجود بود. جنبش سرنگونی طلبانه در سال گذشته اشکال چپ تر، رادیکال تر و تعرضی تری بخود گرفت. دانشجویان در بیست آذر با شعار فاشیست برو گمشو از احمدی نژاد استقبال کردند و از قول کل جامعه اعلام کردند که جمهوری اسلامی باید گورش را گم کند. رواج یافتن سرود انترناسیونال و شعارها و مطالبات سوسیالیستی در اول مه و 16 آذر و 8 مارس، در روز جهانی کودک، در سالگرد جانباختگان در گورستان خاوران، و در مبارزات جاری معلمان، بیانگر نقد و اعتراض عمیق جامعه بر کلیت وضع موجود است. این جنبشی است که زمینه های یک انقلاب عظیم اجتماعی، انسانی و چپ علیه جمهوری اسلامی را فراهم میکند، و افق آزادی و برابری و سوسیالیسم را در چشم انداز قرار میدهد. حزب کمونیست کارگری در بطن و متن این حرکت قرار دارد و پرچم پیشروی و پیروزی آنرا بر افراشته است!

در سطح جهانی سال گذشته سال بالا گرفتن کشمکش و جدال در میان آمریکا و غرب از یکسو و جمهوری اسلامی و جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی از سوی دیگر بود. جنگ لبنان، درگیری نظامی میان نیروهای حماس و الفتح و دیگر دار و دسته های اسلامی در فلسطین، فرو رفتن هر چه بیشتر آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان و سیر صعودی کشتار و جنایت در این دو کشور، و بالاخره "بحران هسته ای" جمهوری اسلامی و آغاز تحریمهای اقتصادی و خطر حمله آمریکا به ایران از جمله مهمترین اتفاقاتی است که چهره توحش نظم نوین جهانی سرمایه در سال گذشته را تصویر میکند.

اما این همه تصویر نیست. سال گذشته در عین حال سال پیشروی صف مردم متمدن دنیا در برابر کل این توحشی بود که دولت آمریکا و متحدینش از یکسو و جنبش ضد انسانی اسلام سیاسی از سوی دیگر بر خاورمیانه و سراسر دنیا تحمیل کرده اند. در سال گذشته مردم جهان بویژه در کشورهای غربی بیش از پیش به ماهیت ارتجاعی و ضد انسانی سیاستهای میلیتاریستی دولت آمریکا پی بردند و جنبش ضد جنگ در سطح وسیعی به حرکت در آمد. شکست راست افراطی در انتخابات میان دوره ای آمریکا یک نتیجه تعرض این جنبش و نشانه رویگردانی وسیع مردم آمریکا از سیاستهای میلیتاریستی دولت بوش در رابطه با عراق بود. سال گذشته همچنین شاهد رشد و تقویت بیشتر جنبش سکولاریستی و مقابله با نفوذ مذهب در کشورهای غربی بود. عروج جنبش "ما از مذهب رویگردانیم" در آلمان و استقبال وسیعی که از این حرکت در سایر کشورهای غربی به عمل آمده است یک نمونه بارز پیشروی جنبش سکولایستی و اته ئیستی است. یک پیشروی دیگر سکولاریسم و مدنیت در این سال تشکیل جبهه سوم، جبهه مردم متمدن جهان علیه دو قطب تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی بود. جبهه ای که پرچم صف مستقل نیروهای آزادیخواه و سکولار و انساندوست را در برابر کل صف ارتجاع جهانی، توحش میلیتاریسم دولتی و تروریسم اسلام سیاسی، برافراشت.

در این جدال جهانی جامعه ایران و مبارزات و اعتراضات شما مردم آزاده ایران جایگاه ویژه و تعیین کننده ای دارد. مبارزات شما علیه جمهوری اسلامی، این ستون فقرات جنبش اسلام سیاسی، در مرکز و محور مبارازات مردم دنیا علیه کل توحش نظم نوین جهانی است. پیروزی ما در ایران پیروزی کل مردم جهان خواهد بود و راه را برای جمع کردن کل بساط توحش نظم نوینی، با همه چکمه پوشان وعمامه به سرانش، در سراسر جهان هموار خواهد کرد. آنچه بر پرچم مبارزات و اعتراضات جاری در ایران نوشته شده، "یک کره زمین، یک انسان"، " یک نژاد آنهم نژاد انسانی"، "آزادی، برابری حق مسلم ماست"، "نان و آزادی برای همه"،"این دنیای وارونه را باید تغییر داد"، "سوسیالیسم یا بربریت"، و " سوسیالیسم بپاخیز برای رفع تبعیض"، بیانگر آمال مردم آزاده سراسر جهان و خواست همه کسانی است که توحش نظم نوین جهانی سرمایه را نمیخواهند و نمی پذیرند.

مردم آزاده، کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان مبارز!

جمهوری اسلامی باید برود! راه تحقق شعار "نه بمب، نه جنگ، نه تحریم" و راه پایان دادن به خطر جنگ و سایه سیاه فقر و فلاکت اقتصادی و جنگ و نابودی که جامعه را در بر گرفته سرنگون کردن جمهوری اسلامی است. برای پایان بخشیدن به آپارتاید جنسی و تحقق آزادی و برابر ی کامل زن و مرد، برای جمع کردن بساط مذهب از جامعه و از دخالت در زندگی اجتماعی و خصوصی مردم، برای رفع تبعیض، برای مقابله با بربریت، و برای تحقق رفاه و آزادی و برابری باید جمهوری اسلامی برود. این حکم شما کارگران و زنان و جوانان و معلمان و اکثریت قریب باتفاق مردم ایران است. حزب کمونیست کارگری نماینده و سخنگو و تجسم اراده شما مردم برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر انسانی است. به حزب خود، حزب انقلاب، حزب برابری و آزادی، حزب یک دنیای بهتر و حزب سوسیالیسم و جمهوری سوسیالیستی به پیوندید. پیروزی از آن ماست!

سالی پر از شادی و موفقیت و پیشروی و پیروزی را برای همه شما عزیزان آرزومندم!

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ اسفند ۱۳۸۵