پیام حمید تقوائی بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

۸ مارس روز برافراشتن پرچم آزادی زن و روز اعتراض و تعرض متحد و یکپارچه علیه حکومت ضد زن جمهوری اسلامی است. این حکومتی است که از همان آغاز بقدرت رسیدنش ضد انسانی ترین و اسارتبار ترین شرایط و قوانین را علیه زنان اعمال کرده است. و از همان روز نخست با اعتراضات و مبارزه پیگیر شما زنان و مردان آزادیخواه علیه بیحقوقی و فرودستی زن و علیه حجاب و آپارتاید جنسی روبرو بوده است. در ۸ مارس امسال میتوانیم و باید قدرتمند تر، متحد تر و رادیکال تر از همیشه به میدان بیائیم و یکصدا اعلام کنیم این شرایط اسارتبار را نمیپذیریم! قوانین اسلامی ضد زن، قصاص و سنگسار و دخالت مذهب در زندگی خصوصی واجتماعی زن و مرد را نمیپذیریم! اعلام کنیم همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان باید لغو شود، دیوارهای آپارتاید جنسی باید فرو بریزد، و زن ومرد باید در تمام وجوه و بی قید و شرط برابر باشند.

زنان آزاده!

حجاب مظهر بیحقوقی و اسارت زن است. ۸ مارس روز آزادی زن، روز بیحجابی است! به احترام این روز و در اعتراض به رژیم ضد زن حاکم در تجمعات اعتراضی و در کارخانه و دانشگاه و اداره و مدرسه، در هر جا میتوانید حجاب از سر بردارید. حجابها را بردارید و عملا دیوار آپاتاید جنسی را درهم بشکنید!

زنان و مردان آزادیخواه! کارگران، معلمان، دانشجویان!

آزادی زن و آزادی کل جامعه تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است. جمهوری اسلامی باید برود. این رژیم منحوس ضد زن و ضد انسان و انسانیت باید بقدرت ما مردم سرنگون شود. اعتصابات وسیع شما کارگران، تعرض شما دانشجویان در شانزده و بیست آذر و مبارزه قدرتمند شما معلمان که هم اکنون در حال جریان است، ضربات پی در پی ای بر پیکر لرزان ارتجاع حاکم وارد آورده است. 8 مارس روز وارد آوردن ضربه قدرتمند دیگری است. وسیعا به خیابان بیائید. در تجمعات اعتراضی شرکت کنید، فریاد اعتراض خود را علیه بیحقوقی و فرودستی زنان بلند کنید، و با برداشتن حجابها گام بلندی در جهت آزادی زن و آزادی جامعه بجلو بردارید!

زنده باد هشت مارس!
زنده باد آزادی زن!
مرگ برجمهوری اسلامی! زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حمید تقوائی
دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
۶ مارس ۲۰۰۷ - ۱۵ اسفند