مردم به یاری حزب خود بشتابید! کمپین حزب برای جمع آوری نیم میلیون دلار آغاز میشود!

دومین کمپین جمع آوری کمک مالی حزب از روز جمعه ۲ ژوئن، ۱۲ خرداد ماه آغاز میشود. این کمپین ۶ هفته ادامه خواهد داشت و هدف آن جمع آوری نیم میلیون دلار است. این اولین گام برای عملی ساختن قرار مصوب پلنوم اخیر کمیته مرکزی برای جمع آوری یک ملیون دلار است. پیروزی این کمپین اولویت فوق العاده مهم حزب به منظور تامین مالی حفظ و گسترش فعالیت حزب در شرایط حساس و تاریخی فعلی است .

ما حزب کارگران، حزب توده مردم محروم و حزب مردم زیر خط فقر هستیم و مانند توده عظیم مردمی که نمایندگی میکنیم همیشه با مشکل مالی مواجه بوده ایم. راه حل ما برای این مشکل نیز همیشه رجوع به مردم و کمک خواهی از جامعه بوده است. در اولین کمپین مالی علنی حزب که نه ماه قبل انجام شد ما موفق شدیم طی ۴ هفته ۱۲۰ هزار دلار ( ۲۰ هزار دلار بیشتر از سقف تعیین شده) کمک جمع کنیم و این موفقیت نه تنها نشان دهنده سیاست درست رجوع علنی به توده مردم و کمک خواستن از آنان بلکه شاخص مهمی از مقبولیت و محبوبیت اهداف و سیاستهای حزب در جامعه است. پیروزی آن کمپین نوعی قدرتنمایی سیاسی مردم و حزبشان در برابر جمهوری اسلامی و نظم موجود بود.

حزب کمونیست کارگری حزب نه به استثمار و اختناق، نه به آپارتاید جنسی و هر نوع تبعیض و ستمگری، حزب مقابله با مذهب و ملیت و قومیت، و حزب دفاع از آزادی و برابری و انسانیت است. این حزب افشاگر و منتقد پیگیر نظم نوین جهانی و دولتها و نیروهای سیاه مذهبی- قومی است که در توحش جهانی سرمایه داری افسار گسیخته اند و به جان مردم افتاده اند. این حزب جبهه جهان متمدن در برابر اسلام سیاسی و میلیتاریسم دولت آمریکا و متحدین اوست. این حزب انقلاب علیه جمهوری اسلامی و حزب پرچمدار برپائی جامعه آزاد و برابر و مرفه سوسیالیستی است. اهداف و سیاستهای حزب ما خواست و آرمان و اهداف میلیونها انسان در ایران و در سراسر جهان است! ما دست کمک بسوی شما انسانهای شریف و آزاده دراز میکنیم و از شما یاری میخواهیم. حزب ما برای تحقق برنامه واهداف انسانی اش به کمکهای مالی همه انسانهائی که نمیتوانند و نمیخواهند وضع موجود را تحمل کنند و خواستار زندگی در یک دنیای بهتر هستند نیازمند است.

حزب کمونیست کارگری وظایف سنگینی در برابر خود دارد و فعالیتهای همه جانبه ای را در عرصه های متعدد و وسیعی در ایران و در سطح جهانی به پیش میبرد. نبرد علیه اعدام و سنگسار در ایران و در دیگر کشورهای اسلامزده و نجات جان دهها نفر از زیر تیغ اسلام، دخالتگری فعال در جنبش کارگری و حمایت موثر و پیشبرد مبارزات کارگران ازکارخانه شاهو و نساجی های سنندج و کاشان تا مبارزات کارگران شرکت واحد و ایران خودرو و پتروشیمی و کشت و صنعت و کشتی سازی ایران صدرا و ده ها و صدها اعتراض و اعتصاب کارگری دیگر، دفاع از حقوق پناهندگان و نجات جان و زندگی هزاران انسان از جهنم جمهوری اسلامی، مبارزه علیه آپارتاید جنسی و حجاب اسلامی در ایران و مبارزه علیه دادگاههای اسلامی و قتلهای ناموسی و حجاب کودک در کانادا و آلمان و اسکاندیناوی، دفاع پیگیر از سکولاریسم و مبارزه علیه دخالت مذهب در دولت و قوانین و آموزش و پرورش در ایران و سایر کشورهای اسلامزده و در کشورهای غربی، دفاع از حقوق کودک و بر افراشتن پرچم کودکان مقدمند در ایران و در هرجا حزب حضور دارد و فعالیت میکند، نقد و مقابله پیگیر با تزهای ارتجاعی نسبیت فرهنگی و مالتی کالچرالیسم و بلند کردن پرچم انسانیت و مدنیت و ارزشهای جهانشمول انسانی در جوامع غربی، نقد و افشای پیگیر نظم نوین جهانی سرمایه و تشکیل جبهه سوم در برابر دو قطب تروریستی میلیتاریسم و هژمونی طلبی و قلدری سیاسی- نظامی دولت آمریکا از یکسو و اسلام سیاسی وتروریسم اسلامی از سوی دیگر، اینها عرصه های متعددی است که حزب عملا و فعالانه و بطور مستمر در آنها در گیر است. پیشبرد این مبارزه عظیم به امکانات اجرائی و منابع مالی ای به همان اندازه وسیع وعظیم نیازمند است. هر که بامش بیش برفش بیشتر! تامین بودجه رادیو و تلویزیون ۲۴ ساعته و چاپ و پخش نشریات و کتب و ادبیات حزبی و سازماندهی کمپینها و آکسیونها و سمینارها و کنفرانسها و جلسات سخنرانی در چهارگوشه دنیا (اعضا و کادرهای متشکل حزب در بسیاری از شهرهای ایران، و در آمریکا و کانادا و انگلیس و آلمان و بلژیک و فرانسه و هلند و ایتالیا و کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن و استرالیا و ترکیه حضور دارند و فعالیت میکنند) ، پیشبرد و گسترش همه این فعالیتها در گرو حمایتها و کمکهای مالی مردم است. گرداندن این چرخ عظیم دفاع از انسان و انسانیت، با یک تخمین نقصانی، به بودجه ای حدود ۵۰ هزار دلار در ماه نیازمند است. بر این مبنا، کمپین نیم میلیون دلاری اگر به هدف اعلام شده برسد هزینه های تقریبا یکسال فعالیتهای حزبی را تامین خواهد کرد و ما تمام کوشش خود را بکار خواهیم برد تا این کمپین مانند کمپین قبلی با موفقیت به پایان برسد.

اولین نتیجه و حاصل مستقیم این موفقیت راه اندازی مجدد رادیو انترناسیونال، که متاسفانه دو ماه قبل بعد از ۶ سال فعالیت بی وقفه بخاطر مشکلات مالی تعطیل شد، و انتقال تلویزیون ۲۴ ساعته به شبکه هات برد و گسترش پوشش ماهواره ای و تولید بیشتر برنامه های زنده و متنوع تلویزیونی به زبان فارسی و ترکی و کردی و انگلیسی و عربی خواهد بود. و این تماس و ارتباط وسیعتر و زنده تر با مردم بنوبه خود زمینه های تازه و گسترده تری از فعالیت در ایران و در خارج کشور را بروی حزب خواهد گشود. گسترش فعالیتهای حزب بویژه در شرایط حاضر که نیروهای ارتجاعی در صف ضد انقلاب و دشمنان مردم، حکومت اسلامی و چکمه پوشان آمریکائی و نیروهای ناسیونالیست و قوم پرست از هر سو زندگی و مبارزات مردم را در معرض تهدید قرار داده اند امری بسیار عاجل و حیاتی است. جنبش سرنگونی طلبانه و انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی تنها با اتحاد سراسری همه مردم تحت پرچم آزادی و برابری و شعار سوسیالیسم بپا خیزبرای رفع تبعیض میتواند به بهترین نحو پیش برود، حکومت اسلامی و همه نیروهای کمپ ضد انقلاب را از سر راه جارو کند و به پیروزی برسد. سازماندهی و رهبری و به پیروزی رساندن این جنبش انقلابی امر و وظیفه و رسالت تاریخی حزب ما است. جمهوری اسلامی، و نیروهای ناسیونالیست و قومپرست و ملی- مذهبی در پوزیسیون و در اپوزیسیون این رژیم، دولتها و ارتشها و منابع مالی عظیم طبقات حاکم را با خود دارند و حزب ما، در برابر این اردوی ارتجاع و توحش، به نیروی لایزال شما مردم متکی است.

مردم آزاده!

برای زدودن مذهب از دولت و قوانین و سیستم آموزشی و کلا زندگی اجتماعی مردم، برای لغو کامل آپارتاید جنسی و تبعیض و فرودستی و بیحقوقی فاحشی که در حق زنان روا میشود، برای باز کردن در زندانها و ممنوعیت سنگسار و شلاق و شکنجه و اعدام، برای مقابله با نفرت پراکنی قومی در جامعه و مقابله با نیروهای ناسیونالیست و قوم پرست، برای خنثی کردن تهدیدات نظامی آمریکا ، برای ریشه کن کردن جنبش ضد انسانی اسلام سیاسی از ایران ومنطقه و سراسر دنیا، برای پایان بخشیدن به استثمار و نظام بردگی مزدی سرمایه، و برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بر پائی یک دنیای بهتر به حزب خود، به حزب کمونیست کارگری کمک کنید. کمکهای مالی خود را از طریق شماره حسابهائی که به این منظور اعلام شده است، از طریق تماس با آدرسها و سایتها و شماره تلفنها و فکس و تلویزیون و (بزودی رادیو) حزب و یا به هر طریق دیگری که میتوانید بدست ما برسانید. کمکهای مالی شما هر اندازه کوچک نقش بزرگی در پیشروی و پیروزی صف انسانیت و تمدن در ایران و در سراسر جهان خواهد داشت.