نامه حميد تقوايى ليدر حزب كمونيست كارگرى ايران به مردم تونس

با گرمترین درودها و تهنیت ها!

مبارزه انقلابی شما علیه رژیم دیکتاتور حاکم تا همینجا دستاوردهای ارزشمندی داشته و الهام بخش مردم به تنگ آمده از رژیمهای سرکوبگر در کشورهای عربی، در منطقه، و در کل دنیا بوده است. بویژه مردم ایران که در سال گذشته در مقیاس میلیونی علیه رژیم جمهوری اسلامی بپا خاستند با امید و شعف به مبارزات شما چشم دوخته اند. پیروزی شما پیروزی همه مردم منطقه و در یک سطح عمومی تر همه جهانیان در مبارزه علیه فقر و ستم و سرکوبگری خواهد بود و مستقیما بر مبارزات آنان برای رسیدن به آزادی و برابری تاثیر خواهد گذاشت. ازینرو این وظیفه همه نیروهای انقلابی است که با دقت سیر تحولات در تونس را دنبال کنند و تحلیل و ارزیابی و تجارب و نقطه نظرات خود را در اختیار شما قرار بدهند. یکی از "خدمات" دیکتاتوریهائی نظیر رژیم بن علی به طبقه حاکمه سرکوب نیروهای چپ و انقلابی و محروم کردن جامعه از احزابی است که در چنین شرایطی بتوانند رهبری انقلاب را بدست بگیرند. نظر دهی و برخورد فعال احزاب انقلابی دنیا به انقلابات جاری میتواند عامل موثری در پر کردن این خلا و کمک به سازمانیافتن و تحزب بخشیدن به انقلابات باشد. در پاسخ به این وظیفه من لازم میدانم نکاتی را با شما در میان بگذارم.

تجربه همه انقلابات و از جمله انقلاب ۱۹۷۹ ایران نشان میدهد که نیروهای ارتجاعی و ضد انقلابی در سطح محلی و جهانی تلاش میکنند تا با حداقل تغییرات و با حفظ بخش هر چه بیشتری از نهادها و قوانین و حتی شخصیت های حاکم مردم را بخانه بفرستند و اوضاع را تحت کنترل خود درآورند. در تونس هم عینا همین تلاشها شروع شده است. شما با اعتراضات قدرتمند و هوشمندانه تان دیکتاتور را فراری داده اید. اما دیکتاتوری همچنان پا برجاست. و طبقه حاکمه و ارتجاع محلی و جهانی، مشخصا حزب حاکم و سران رژیم بن علی، دولتهای غربی و دولتهای عربی در منطقه تلاش میکنند تا رژیم دیکتاتوری موجود را با کمترین تغییرات ممکن حفظ کنند. نه تنها قوانین و ارگانها و نهادهای حکومتی پابرجاست بلکه حتی مقامات رژیم، نخست وزیر و رئیس جمهوری موقت و وزرا و کلا همه همچنان زمام امور را در دست دارند. این وضعیت باید فورا تغییر کند. یک هدف و خواست فوری انقلاب دستگیری و محاکمه همه مقامات رژیم، انحلال حزب سرکوبگر حاکم و محاکمه سران آن، و انحلال همه ارگانهای پلیسی امنیتی است که در بیش از دو دهه سرکوب و کشتار مردم تونس دست داشته اند. همچنین باید پرونده دزدیها و غارتگیری بن علی و خانواده اش و دیگر مسئولان حکومتی باز و بررسی شود و اموال غارت شده مردم به جامعه بازگردانده شود.

محاکمه علنی سران و مقامات حکومت و مصادره اموالی که دزدیده اند و همچنین انحلال نهادهای پلیسی و امنیتی، اولین و فوری ترین شرط پیشروی و پیروزی انقلاب است. اما این بهيچوجه تنها شرط نیست. مردم تونس بدون آزادی همه زندانیان سیاسی و بدون ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی زندانیان و بدون لغو مجازات اعدام و ممنوعیت کامل تعقیب و دستیگری افراد و نشریات و احزاب و سازمانها بدلایل سیاسی و عقیدتی، آزاد نخواهند شد. تضمین آزادیهای بیقید و شرط سیاسی و مدنی، آزادی عقیده و بیان و مطبوعات، آزادی تحزب و تشکل و آزادی اعتراض و اعتصاب، اولین شرط رهائی جامعه است. اینها خواستهای پایه ای و غیر قابل تخفیفی است که باید با سرنگونی نظام دیکتاتوری فورا به قانون تبدیل شده و اجرا گردد.

در سطح اقتصادی مردم باید از دستمزد و حقوق مکفی و شرایط رفاهی متناسب با آخرین استانداردهای ممکن در قرن وبیست و یکم، و از جمله بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده بکار و بیمه های بهداشتی و اجتماعی برخوردار باشند. ثروتهای میلیاردی غارت شده بوسیله مقامات و بودجه هنگفتی که صرف زندانها و نهادها و ارگانهای سرکوب مردم میشود باید تماما مصادره شده و در خدمت تامین رفاه جامعه قرار بگیرد. اینها حداقل اهداف و خواستهای فوری توده مردم است که باید بر پرچم انقلاب نوشته بشود و بر مبنای آن هر نیروی و حزب و شخصیت سیاسی مدعی طرفداری از مردم در حکومت و در اپوزیسیون مورد ارزیابی قرار بگیرد.

از نظر سازمانی و تشکل یابی باید بر اهمیت تشکیل ارگانهای اعمال اراده مردم نظیر شوراها تاکید کنم. این نهادها معمولا در دل انقلابات شکل میگیرند و در انقلاب جاری تونس هم شکل گیری عملی این نهادها در برخی محلات را شاهد هستیم. این نهاد ها باید بسط پیدا کنند و در همه محلات تشکیل بشوند و کنترل امور را خود در دست بگیرند. دفاع فعال از این نهادها و تقویت آنها وظیفه هر نیرو و حزب سیاسی مدعی طرفداری از مردم و یک شاخص دیگر تمیز دادن دوستان از دشمنان مردم است.

آخرین نکته ای که بخصوص با توجه به تجربه انقلاب ایران باید بر آن تاکید شود خواست جدائی کامل مذهب از دولت و قوانین و آموزش و پرورش است. در شرایط تونس پافشاری بر این معیار بخصوص در رابطه با نیروهای اپوزیسیون تعیین کننده است. طبعا احزاب و نیروهای اسلامی، که جزئی از نیروهای اپوزیسیون در تونس هستند، مانند همه نیروهای سیاسی دیگر آزادند که فعالیت کنند ولی مذهب باید تماما از دولت و نهادها و قوانین حکومتی جدا باشد. احزاب و نیروها و شخصیتهای سیاسی که به سکولاریسم و جدائی کامل مذهب از دولت و قوانین و از سیستم قضائی و نظام آموزشی متعهد نباشند به کمپ مردم تعلق ندارند و عملا در خدمت ارتجاع و در برابر مبارزات آزادیخواهانه مردم قرار میگیرند. مردم تونس باید در قبال نیروهای اسلامی کاملا هشیار باشند و اجازه ندهند تجربه انقلاب ۱۹۷۹ ایران در تونس تکرار بشود.

انقلاب تونس در همین اولین گامها نشان داده است حرکتی آزادیخواه، مدرن، سکولار، انسانی و برابری طلب است. این گرایش و جهت گیری عمومی باید به شکل یک پلاتفرم و بیانیه مشخص سیاسی متعین بشود و با صدای بلند خود را اعلام کند و سازمان بدهد و اعلام خواستها و اهداف فوری فوق اولین گام در این جهت است.

یکبار دیگر به شما مردم مبارز و انقلابی تونس درود میفرستم و برایتان آرزوی پیروزی میکنم.

حمید تقوائی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۰ ژانویه ۲۰۱۱

...........

رسالة حميد تقوائي ليدرالحزب الشيوعي العمالي الأيراني

الى جماهير تونس*

اقدم لكم تحياتي واحرَ التهاني!

حصل نضالكم ضد النظام الدكتاتوري على مكتسبات قيمة لحد الآن واصبح مصدرا للامل للجماهير المحرومة المعترضة ضد الأنظمة القمعية في البلدان العربية والمنطقة وفي كل العالم، وخاصة لجماهير ايران التي ناضلت في السنة الماضية على مستوى مليوني ضد الجمهورية الأسلامية ، والتي تنظر الى نضالاتكم بأشتياق وامل. ان انتصاركم هو انتصار لكل جماهير المنطقة وعلى مستوى اشمل نضال كل العالم ضد الفقر والظلم والقمع وترك تأثيراً مباشراً على النضال من اجل الحرية والمساواة. لذا فان من واجب كل القوى الثورية ان تتابع بدقة مجرى التحولات في تونس وتضع التحليلات والتقيم والتجارب والتصورات تحت تصرفكم. ان احد "الخدمات" التي تقدمها الانظمة الدكتاتورية مثل نظام بن علي للطبقة الحاكمة هو قمع قوى اليسار والثوريين وحرمان المجتمع من الأحزاب حتى لا تستطيع في اوضاع كهذا أخذ زمام قيادة الثورة. ان طرح الأفكار والتعامل الفعال للأحزاب الثورية العالمية يبقى عاملا مؤثرا في الثورات الموجودة لملئ هذا الفراغ ومساعدة تنظيم وتحزب الثورات. وفي هذا الأتجاه نرى ان من واجبنا طرح النقاط التالية بمتناولكم.

ان تجرية الثورات ومن ضمنها الثورة الأيرانية في 1979 يبين ان القوى الرجعية والمعادية للثورة على المستوين المحلي والعالمي تسعى ان ترضى بأدنى التغيرات والحفاظ على اكثر ما ممكن من المؤسسات والقوانين وحتى الشخصيات في السلطة وارسال الجماهير الى بيوتها وسيطرتهم على الأوضاع. بدأت المحاولات نفسها في تونس. انكم باعتراضاكم القوية والواعية استطعتم هزيمة الدكتاتور واجباره على الهرب. لكن الدكتاتورية لا تزال في مكانها.ان الطبقة الحاكمة والرجعية المحلية والعالمية وبالأخص الحزب الحاكم ورموز نظام بن علي، والدول الغربية والعربية في المنطقة تحاول ابقاء النظام الدكتاتوري الموجود وبأقل التغيرات الممكنة. فليست القوانين والمؤسسات والأدارات الحكومية ثابتة في مكانها فحسب بل حتى رموز النظام وبضمنهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية المؤقت وكل اعضاء الوزارة والمندوبين لحد الآن فان جميع الامور تحت تصرفهم. هذه الأوضاع يجب ان تتغير فورا. ان احد الأهداف العاجلة للثورة هو اعتقال ومحاكمة كل المسؤولين في النظام السابق وحل الحزب الحاكم ومحاكمة مسؤولي الحزب وحل كل المؤسسات البوليسية والأمنية التي قامت بالقمع والقتل لمدة اكثر من عقدين من الزمن. يجب فتح ملف السرقات والنهب التي قام بها بن علي وافرد عائلته وبقية المسؤولين الحكوميين والتحقيق في أموال الشعب المنهوبة والمسروقة وارجاعها الى المجتمع.

ان المحاكمة العلنية للمسؤولين والشخصيات الحكومية ومصادرة الأموال التي نهبوها وحل المؤسسات البوليسية والأمنية يشكل اولى شروط الأنتصار وتقدم الثورة الى الأمام. ولكنها لا تشكل الشرط الوحيد أبداً. ان جماهير تونس لن يتحرروا دون اطلاق سراح السجناء السياسيين جميعا ومنع التعذيب الجسمي والنفسي والغاء حكم الأعدام ومنع تعقب واعتقال الافراد والمنشورات والاحزاب والمنظمات لاسباب سياسية كانت او فكرية. ضمان الحريات السياسية و المدنية غير المشروطة، وحرية العقيدة والرأي والمطبوعات وحرية التحزب والتنظيم والأعتراض والأضراب، تشكل شروط تحرر المجتمع.ه ذه المطالب اساسية ولا يمكن تخفيفها ويجب اعلانها كقوانين وتطبيقها بعد سقوط النظام مباشرة.

على المستوى الأقتصادي يجب ان تنعم الجماهير بالأجور والحقوق الكافية وظروف الرفاه بما يتناسب مع معايير القرن الواحد والعشرين ومن ضمنها دفع ضمان البطالة الكافية لكل المستعدين للعمل ودفع الضمانات الأجتماعية والصحية. ان الثروات المنهوبة بالمليارات من قبل مسؤولي الحكومة والميزانية الضخمة التي تصرف على السجون والمؤسسات القمعية ضد الجماهير يجب مصادرتها لصالح تأمين رفاه المجتمع. هذه تشكل الحد الأدنى من الأهداف والمطالب للجماهير الغفيرة والتي يجب كتابتها على راية الثورة وعلى اساسها تستطيع ان تقيُم مدى قرب ودفاع القوى والأحزاب والشخصيات السياسية في المعارضة من الجماهير.

على مستوى التنظيم نؤكد على اهمية تأسيس مؤسسات السلطة الجماهيرية مثل المجالس كبدائل. هذه المؤسسات تتشكل ضمن صيرورة الثورة وفي ثورة تونس الحالية نرى التأسيس العملي لهذه المؤسسات في بعض المحلات. هذه المؤسسات يجب توسيعها حتى تشمل كل المحلات وتسيطر على المهام الأدارية. الدفاع عن هذه المؤسسات و تقويتها هي من مهام كل القوى والاحزاب الداعية للدفاع عن الجماهير وتشكل معيارا اخر لمن هم اصدقاء الشعب ومن هم اعداءه.

النقطة الأخيرة بالأخص بما يرتبط بتجربة الثورة الأيرانية يجب التأكد من فصل الدين عن الدولة والتربية و التعليم. في اوضاع تونس فان التأكيد على هذه المعايير بالاخص بما يمس قوى المعارضة، يشكل مسألة مصيرية. ان الأحزاب والقوى الأسلامية التي تشكل جزءاً من المعارضة التونسية هم بطبيعة الحال احرار مثلهم مثل بقية القوى السياسية الأخرى ولكن يجب فصل الدين عن الدولة والمؤسسات والقوانين الحكومية كليا. وفي حال عدم تعهد الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية التي تدعي العلمانية وفصل الدين عن الدولة والقوانين والمؤسسات القضائية والتعليمية بتعلقهم بجبهة الجماهير، فانهم عمليا يأخذون موقفا في صالح الرجعية ضد النضالات التحررية للجماهير. يجب على جماهير تونس ان تتعامل بوعي كامل مع القوى ألاسلامية ولا يفسحوا المجال لاعادة تجربة الثورة الأيرانية في 1979 في تونس.

بينت الثورة التونسية في اولى خطواتها بانها ثورة تحررية، متمدنة، علمانية، انسانية ومساواتية. هذا الميل والأتجاه العام يجب طرحه بشكل بلاتفورم وبيان مشخص وسياسي يعلن عن نفسه بصوت عالي ومنظم. ان اعلان مطاليبها واهدافها الفورية الذي ذكرناها من قبل يشكل الخطوة الأولى في هذا الأتجاه.

مرة اخرى اقدم لكم تحياتي واتمنى لكم الأنتصار،

حميد تقوائي

سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي الأيراني

20 كانون الثاني 2011

-------

* ترجمة سمير نوري من اللغة الفارسية

Tel: +44 (0) 7719166731

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

http://worker-communistpartyofiran.blogspot.com/

www.wpiran.org

www.newchannel.tv