اعتراضات مردم آذربایجان و جنبش سرنگونی

انترناسیونال ۱۴۲

 

محسن ابراهیمی: کاریکاتور و مندرجات روزنامه دولتی ایران به اعتراضات وسیعی در شهرهای آذربایجان منجر شد. در مورد خود این کاریکاتور و نوشته همراهش چه فکر میکنید؟

حمید تقوائی: این کاریکاتور و نوشته همراه آن نمونه بارزی از نفرت پراکنی قومی و ملی است. نوشته ای سراپا مستهجن و مشمئز کننده علیه بخشی از مردم یک جامعه در یک ارگان دولتی منتشر شده و خشم و اعتراض مردم را بر انگیخته است. به نظر من انتشار این مطلب بعنوان توهین و بی حرمتی آشکار به انسانها و انسانیت باید از جانب همه نیروهای آزادیخواه و انساندوست قاطعانه محکوم شود.

ادامه مطلب: اعتراضات مردم آذربایجان و جنبش سرنگونی