بعد از اسد نوبت حکومت اسلامی

انترناسیونال 462

مصاحبه اصغر کریمی با حمید تقوائی در برنامه پخش مستقیم تلویزیون کانال جدید روز چهارشنبه ٢۸ تیرماه درباره تحولات و اوضاع سوریه

 

بعد از سوریه و بشار اسد نوبت جمهوری اسلامی است. این عنوان برنامه امروز است. بوی الرحمن دولت سوریه بلند شده و اتقاقات مهمی در این کشور در جریان است. در حمله ای که بامداد امروز در مرکز دمشق اتفاق افتاد، چند نفر از بلند پایه ترین مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی دولت سوریه از جمله وزیر دفاع، رئیس ستاد ارتش، رئیس سازمان امنیت و تعداد دیگری از مقامات امنیتی و نظامی سوریه کشته و تعدادی مجروح شدند. مخالفان دولت اسد میگویند بیش از چهل درصد از مناطق سوریه را تحت کنترل خود درآورده اند و مناطق تحت کنترل نیروهای بشار اسد محدودتر شده است. تعدادی از افسران و مقامات فرار کرده اند و خود را به مخالفان تسلیم کرده اند. بالای حکومت دارد از هم میپاشد و وضعیت اسد وخیم تر میشود. عملیات امروز در قلب دمشق و در مهمترین مرکز امنیت این کشور اتفاق مهمی بود، جائی که تنها چند صد متر تا کاخ اسد فاصله دارد و حتی گفته شده که به کاروان اسد هم حمله شده است و حلقه محاصره نیروهای اسد تنگ تر میشود. معنی این تحولات در سوریه چیست؟ چه تاثیراتی در منطقه و ایران میگذارد؟

حمید تقوایی، اولین سوالم از شما این است که معنی این اتفاقات و مساله جابجائی قدرت که با سقوط اسد اتفاق می افتد و معنی این تحولات در خود سور یه چیست؟

حمید تقوایی: اولین معنی این تحولات این است که این حرکتی که از یک سال و نیم قبل مردم سوریه شروع کردند، اولین گام بزرگش را با سقوط اسد بجلو برمیدارد. منشاء و نیروی محرکه این تحرکات مردم بودند که به خیابانها ریختند، قربانیان زیادی دادند، یکی از خشونت آمیز ترین سرکوب ها و کشتار ها را رژیم اسد در سوریه به پیش برد، بخصوص در این یک سال اخیر و با اینحال الان میبینیم که در شرف سقوط است. این بنظر من یک جنبه است. جنبه دیگر این است که در چند ماه اخیر بخصوص می بینیم دولت های غربی، نیروهایی مثل بخشی از ارتش اسد که از آن جدا شده و نیروهای اسلامی فعال شده اند. اینها فعال شده اند و همین الان این درگیری هایی که در دمشق هست، دیگر بصورت تظاهرات و باریکادبندی و قیام خیابانی نیست بلکه برخورد نیروهای مسلح است. این اتفاق در چند ماه اخیر افتاده و این هم خود بازتاب انقلاب مردم در میان بالایی ها و نیروهای ارتجاعی است. به هر حال برآیند کل این وضعیت به اینجا منجر میشود که بشار اسد سرنگون میشود و با سرنگونی اسد کاملا دور جدیدی در سیاست در سوریه و همانطور که شما گفتید در منطقه شروع میشود. تا آنجا که به سوریه مربوط میشود یک فضایی باز میشود که وضعیت جدیدی بوجود میاورد و آرایش نیروها عوض میشود. مردم سوریه نیروی اصلی و تعیین کننده در ایجاد این تحول بوده اند.

اصغر کریمی: کلا چقدر این شانس هست که این مردمی که عامل اصلی این تحولات بودند و انقلاب را شروع کردند، به قدرت برسند و اوضاع و احوال مردم بهتر شود، رفاه، آزادی، سکولاریسم حاکم شود. اگر به فرض یک حزب کمونیست کارگری در سوریه فعالیت میکرد، چه میکرد؟

حمید تقوایی: در مورد قسمت اول سوال شما در مورد تحقق خواستهای مردم ، بنظرم این امری نیست که بلافاصله با سقوط بشار اسد متحقق شود. سقوط بشار اسد تازه آغاز یک دوره پرتحول است. حکومت بشار اسد یک مانع اساسی در سر راه هر نوع پیشرفت و ترقی و آزادیخواهی در جامعه سوریه است و این اولین مانع از پیش پای مردم برداشته میشود. ولی این تنها مانع نیست، بخصوص امروز که نگاه میکنیم فعال شدن نیروهایی که اصلا ربطی به مردم ندارند و خودشان جزئی از اردوگاه ارتجاع و ضد انقلاب هستند، اینها الان بجلو رانده شده اند. مثل نیروهای اسلامی، مثل همین نیرویی که به آن ارتش آزاد میگویند که در واقع بخشی از ارتش خود اسد هست. اینها سعی کنند سناریوهایی شبیه مصر و لیبی را از بالا پیاده کنند. دخالت دول غربی و روسیه و چین هم برای تحقق چنین سناریوهائی یک فاکتور و مانع مهم در راه تحقق خواستهای مردم است. بنابراین اولین هشدار و اولین نکته ای که هر حزب انقلابی باید به مردم بگوید و مردم را برایش آماده کند این است که این انقلاب شما است و نباید اجازه بدهید از بالای سر شما بخش های باقیمانده از دولت اسد یا نیروهای اسلامی و یا نیروهای ارتجاعی دیگر این انقلاب را قیچی کنند، تحریف و مصادره کنند. نباید اجازه داد طنطاوی دیگری اینجا بر سر کار بیاید. حزب اتحاد اسلامی دیگری اینجا به قدرت برسد. تجربه مصر را باید مقابل چشم مردم گذاشت و بروشنی به مردم باید گفت که به قدرت خودشان متکی شوند. از خواستهای انسانی و آزادیخواهانه که دارند، به هیچوجه کوتاه نیایند و تخفیفی ندهند. و بخصوص اینرا بدانند که تلاشهای دولتهای، دولتهای غرب، و از طرف دیگر دولتهای روسیه و چین در برابر انقلاب مردم را باید خنثی کرد. این تحولات همه در عکس العمل به انقلابی است که مردم سوریه شروع کردند. مردم این اعتماد به نفس را باید داشته باشند که تنها به نیروی خودشان، به نیروی خیابان، به نیروی مبارزه، به نیروی اتحاد و تشکل، و با شعارها، خواستها و مطالبات رادیکال و بی تخفیف، می توانند این انقلاب را زنده نگهدارند. و باید به مبارزه خود ادامه بدهند تا وقتی که بالاخره به نتیجه نهائی یعنی جامعه ی آزاد، برابر و بری از ظلم و فقر و تبعیض برسند. این نکته مهمی است که هر حزب کمونیست انقلابی در این شرایط موظف است به مردم سوریه بگوید و هشدار بدهد و در مقابل تحرکات بالایی ها آنها را مجهز کند و تاکید را بگذارد بر سازماندهی و بر تقویت هر چه بیشتر صفوف توده مردم زحمتکش، مردم شریف انقلابی، کارگران و بخش های دیگر جامعه که واقعا موتور این انقلاب بوده اند. تاکید را بگذارد بر تقویت هر چه بیشتر صفوف مردم در مقابل تمام توطئه ها و تحرکاتی که بالائی ها بعد از اسد همچنان ادامه خواهند داد. در مقابل همه اینها باید مردم را مجهز کرد و نیروی آماده آنها را در خیابان نگهداشت و اجازه نداد این تحرکات انقلاب آنها را به بیراهه و به شکست بکشاند.

اصغر کریمی: با توجه به اینکه دولت سوریه نزدیک ترین حکومت به جمهوری اسلامی است و جمهوری اسلامی یک پای سرکوب مردم در این کشور است، مشاور اصلی اسد است، کمک تسلیحاتی و پرسنلی و مالی به آن کرده، سرنگونی اسد چه تاثیراتی بر موقعیت جمهوری اسلامی و کلا فضای سیاسی ایران دارد؟

حمید تقوایی: فکر می کنم برای همه کسانی که ناظر این اوضاع سیاسی هستند، کاملا جواب روشن است. سقوط اسد ضربه خیلی محکمی به جمهوری اسلامی هست. به نظر من جمهوری اسلامی هم در جامعه ایران و در رابطه با موقعیتش، حفظ قدرت جهنمی خودش در ایران و هم در منطقه و در رابطه با به اصطلاح جنبش ارتجاعی اسلام سیاسی ضربه محکمی میخورد. به همین دلیل هم هست که با چنگ و دندان، با تمام قوا پشت اسد ایستاده و میخواهد به هر ترتیب آنرا نگهدارد. جمهوری اسلامی از نظر نظامی و سیاسی و دیپلماتیک و از هر نظر رژیم سوریه را حمایت کرده است. دولت های روسیه و چین هم در همین جهت بودند و این یک امیدواری به جمهوری اسلامی داده بود که شاید بتواند رژیم اسد را نگهدارد. اساس قضیه این است که جمهوری اسلامی به فکر آینده خودش است، به فکر بقای خودش است. این حتی جزئی از سیاست در منطقه یا استراتژی جمهوری اسلامی در رابطه با جنبش اسلامی سیاسی یا نیروهای اسلامی سیاسی و غیره نیست. مسئله به سادگی بقای خود جمهوری اسلامی در ایران است. میداند که سقوط اسد تاثیرات بسیار عمیقی به ضرر حکومت و به نفع جنبش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی دارد. به نظر من این مثل روز روشن است. بخصوص تلاشهائی که جمهوری اسلامی در یک سال اخیر کرد برای اینکه اسد را نگهدارد با افتادن اسد کاملا به عکس خودش تبدیل میشود و کارنامه حکومت از این نقطه نظر هم در منطقه و هم در ایران بسیار سیاهتر و موقعیتش بسیار ضعیف تر میشود.

از دید مردم ایران و تا جائی که به اردوگاه جنبش انقلابی در ایران مربوط میشود، سقوط اسد مقدمه و اولین گامی است در راه سقوط حکومت اسلامی. و همانطور که عنوان برنامه شما هست بعد از اسد نوبت جمهوری اسلامی است. این را مردم و کمپ انقلاب در ایران می دانند و بنظر من بعد از اسد شرایط بسیار مساعد تر خواهد بود برای خیزش مردم ایران، زدن ضربه نهائی به حکومت و سرنگون کردن آن.

اصغر کریمی: آخرین سوال من مربوط به تاثیراتی است که سقوط دولت اسد بعنوان یکی از پایگاه های اسلام سیاسی در منطقه و بر نیروهای اسلامی از حماس تا بقیه نیروهای اسلامی، یا تحولات مصر و لیبی و غیره میگذارد.

حمید تقوایی: رژیم اسد یک جزء مهم از محور جنبش اسلام سیاسی در منطقه است. جمهوری اسلامی، رژیم سوریه و حزب اله لبنان بنظر من سه نیروی مهم این محور بودند و تا حدی هم در منطقه تعیین کننده بودند. مثلا تا سه سال پیش قبل از شروع انقلابات، قبل از شروع انقلاب تونس، این یک نیروی مهمی بود که در عراق و حتی در افغانستان نفوذ داشت و غرب روی آن حساب می کرد و در معادلات و توازن سیاسی در منطقه نقش داشت. امروز این کاملا بهم ریخته. این سرازیری برای این محور اسلامی در منطقه با انقلابات شروع شد. ولی سقوط اسد ضربه نهائی به این هست و این جنبش اسلامی را در منطقه خاورمیانه کاملا حاشیه ای میکند و نفوذ جمهوری اسلامی هم بسیار از چیزی که امروز هست کمتر خواهد شد. به این معنا کاملا کل این نیروها، جمهوری اسلامی، حزب الهج، حماس، نیروهای اسلامی به اصطلاح میلیتانت، نیرو های اسلامی ضد آمریکائی در منطقه ضربه کاری خواهند خورد. همه این نیروها بدنبال این بودند که رژیم اسد را نگه دارند و بالاخره با سقوط اسد این سیاست شکست میخورد و به همراه آن کاملا به عقب رانده میشوند، به حاشیه رانده میشوند واین تحولی به نفع مردم و نیرو های چپ، سکولار و انقلابی در کل منطقه خواهد بود.

اصغر کریمی: حمید تقوایی تشکر میکنم از حضور شما در این برنامه

حمید تقوائی: من هم متشکرم.