مردم لیبی علیه حاکمین جدید

انترناسیونال ٤٣١

 

سیما بهاری: در ليبي يكبار ديگر دهها هزار نفر به خيابانها ريختند تا عليه حكومت تازه يا دولت تازه دست به اعتراض بزنند. در شهر ساحلي بن غازي كه نطفه اعتراضات عليه ديكتاتور سابق ليبي قذافي بسته شده. روز دوشنبه حدود سي هزار نفر در تظاهرات اعتراضي شركت كردند. تظاهر كنندگان فرياد ميزدند مردم انقلاب تازه اي ميخواهند. خواست تظاهر كنندگان از جمله عدالت و شفافيت بيشتر بود. اجازه بدهيد با حميد تقوايي همراه بشويم تا در اين رابطه با ايشان به گفتگو بنشينيم. سلام به شما حميد تقوايي به برنامه ما خوش آمديد. خوب تظاهرات سي هزار نفره در بن غازي عليه حاكمين جديد، آيا اين مساله براي شما قابل پيش بيني بود؟

حميد تقوايي: بنظرم براي هر كسي كه كلا تحولات ليبي و انقلابات منطقه را دنبال كرده باشد اين رخداد عجيبي نيست. روشن است كه مردم براي اين نوع حكومتي كه الان در ليبي سر هم بندی شده انقلاب نكرده اند. همانموقع كه اسلاميون قدم جلو گذاشتند و حرف از اسلام در ليبي زدند و نوع به اصطلاح معتدل اسلامي، حزب ما اعلام كرد كه مردم ليبي براي دولت نوع كرزاي انقلاب نكرده اند و بنابراين از همانموقع ما واقعيت اين حقيقت را ميديديم. كه مردم تن به اين نخواهند داد و خوشبختانه امروز مي بينيد كه اين حركت شروع شده و در بن غازي كه در واقع نقطه شروع و پايگاه انقلاب ليبي بود مردم دوباره با خواستهای روشنی به خيابان آمده اند و میگويند اين حكومت تازه را نميخواهيم. مردم اعلام كرده اند كه از مسئولين و مقابات قبلي هيچكس نبايد در دولت جديد باشد و ميدانيم كه مصطفي عبدالجلیل كه الان به اصطلاح رئيس اين شوراي موقت ليبي است خودش در دم و دستگاه قذافي وزیر بوده است. ايشان بیش از ده سال در رژیم قذافی وزير دادگستري بوده است. مردم در واقع به روشني دارند ميگويند كه بايد بروي كنار و نه تنها او بلكه ميگويند كه هرکس كه در دوره قذافي مسئول امري بوده است نبايد در حكومت جديد باشد. اينها خواستهاي روشني است. مردم عدالت ميخواهند، برابري ميخواهند، مردم آزادي ميخواهند، از جمله در خواستهايشان بروشنی اعلام كردند كه آزادي بدون قيد و شرط ميخواهند. آزاديهاي سياسي ميخواهند. اينها خواستهاي انساني و برحقي است كه انقلاب بر سر آنها بر پا شده و من فكر ميكنم كه در برابر هر نيرويي كه در مقابل اين خواستهاي مردم وقعي نگذارد و به آنها جواب ندهد مردم اعتراض خواهند كرد. الان روحيه انقلابي در ليبي بالاست. مردم قدرت خود را ديده اند و خوشبختانه شروع اين حركت را داريم مي بينيم.

سيما بهاري: شما به يكسري از خواستهاي مردم اشاره كرديد و من هم در ابتداي صحبتم اشاره كردم كه مساله خواست آزادي بيان و يا همانطوريكه شما گفتيد اينكه كسانيكه در حكومت قذافي دست اندر كار بوده اند، كاره اي در حكومت بوده اند اجازه ندارند در حكومت جديد باشند و اينكه شفافيت بيشتر ميخواهند. مردم معتقدند كه اين شوراي موقت پشت پرده يكسري تصميمات را ميگيرد. خوبست كه كمي بيشتر در مورد اين خواستها صحبت كنيد. نظرتان در مورد اين خواستها چيست؟

حميد تقوايي: به نظرم اينهام خواست بسيار مهمي است. چون مساله شفافيت و اينكه تصميم گيري ها در واقع علني باشد مقابل کل توطئه گریهای پشت پرده است. در گزارشات خبري آمده است كه این دولت جدید مشغول سازمان دادن يك دستگاه امنيتي است. دستگاه نظامي ، پليسي جديدي را دارد پشت پرده برای کل لیبی سازمان میدهد. يا اينها دارند قوانيني را تصويب ميكنند اما به مردم اطلاع نميدهند كه اين قوانين چه هستند. يا مذاكراتي را الان با دولت هاي غربي دارند كه باز مردم از آن بيخبرند. اينها را در گزارشات خبري مربوط به ليبي مي بينيم. مردم دقيقا به همين اعتراض دارند. ميگويند كه ديپلماسي مخفي، مذاكرات پشت پرده، بند و بست و سرهم كردن سازمانهاي سركوب مردم به اسم امنيت ملي و غيره را ديگر نمي پذيريم. بايد شفاف، روشن، علني، بياييد بگوييد كه داريد چه ميكنيد. و اين خواست آنچنان فشاري به همين دولت فعلي ليبي آورده است كه رهبر شوراي موقت، يعني همان مصطفي عبدالجليل آمده و اعلام كرده است كه به زودي ما اينها را اعلام ميكنيم و داريم سايتي راه اندازي ميكنيم و به زودي همه اين اطلاعات را در اختيار همه مردم خواهيم گذاشت. خوب اين عقب نشيني اي هست كه در برابر فشار مردم دارند ميكنند. ولي مردم نبايد به اين راضي بشوند. بحث بر سر سايت يا به اصطلاح اعلام موضع رسمي دولت نيست. بحث بر سر اينست كه اين دولت دارد تصميماتي ميگيرد كه تماما به ضرر مردم است و در برابر خواست آنهاست. و مردم به همين دليل دارند ميگويند ما شفافيت ميخواهيم و بايد همه تصميم گيري ها به اطلاع ما برسد. به نظر من اينهم در كنار آزادي بيان، در كنار خواست بركناري مقامات دولت گذشته و در كنار خواست عدالت و برابري خواست مهمي است و جامعه به روشني الان دارد نشان ميدهد كه مردم ليبي بسادگي كوتاه نمي آيند و بر سر اين خواستهاي انساني خود ايستادگي ميكنند.

سيما بهاري: يك نظري كه الان هست و من دلم ميخواهد با شما در ميان بگذارم اينست كه گفته ميشود كه اسلاميون به اصطلاح ميانه رو حاكمين بلا منازع ليبي و كشورهايي هستند كه در آنها انقلاب اتفاق شده است، آيا قضيه از نظر شما اينطور نيست؟ كلا نظر شما در اين مورد چيست؟

حميد تقوايي: اين سياستي است كه دولتهاي غربي دارند به پيش ميبرند. و همينطور نيروهاي ارتجاعي، بازماندگان نظامها و ديكتاتورهاي سرنگون شده به اضافه دولتهاي غربي و نيروهاي ارتجاعي اي كه در جامعه هستند مثل اخوان المسلمين در مصر يا نيروهاي اسلامي در تونس و غيره. اينها همه جزو اين سناريو هستند و اينطور ميخواهند وانمود كنند كه گويا مردم انقلاب كرده اند حالا براي يك نوع ديگري از اسلام و بقول خود شان اسلام معتدل، اسلام خوش خيم، اسلام نوع تركيه، و دوباره ميخواهند بساط قوانين شريعه و غيره را پهن كنند. خيلي روشن است كه اين يك دسيسه است. يك به اصطلاح دولت سازي از بالا ست و مردم به اين تن نمي دهند. در تونس هم ما مقاومت ها و اعتراضاتي را عليه اين سیاست شاهديم. در مصر هم اين فاز دوم انقلابات مصر در برابر اين بند و بست هاي اخوان المسلمين با حكومت نظامي طنطاوي است و انتخاباتي كه اينها سرهم كردند مردم به آن اعتراض دارند. و در ليبي نيز امروز مي بينيم كه خوشبختانه اين حركت هست. همين حركت ها، همين واقعيات نشان ميدهد كه تا چه حد اين سناريو هاي دلبخواهي ساختگي و براي حفظ سلطه ارتجاع از بالا است. اين سناريوي اسلاميون و يا اينكه گويا نوعي اسلام معتدل هست كه توي اين كشورها بايد به حكومت برسد و يا اينكه گويا مردم براي اينها انقلاب كرده اند، مردم خودشان با صداي بلند دارند اعلام ميكنند كه خواستهايشان آزادي و انسانيت و برابري است. همانطور كه در انقلاب ليبي و همه انقلابات اعلام شد كه خواستهايشان عدالت است، برابري است ، خواستشان آزادي است و نيروهاي اسلامي خيلي روشن است كه در مقابل همه اين خواستها ايستاده اند و مردم آنها را تحمل نميكنند و نمي پذيرند. در هر حال ميخواهم بگويم اين نوع گفتماني كه شما به آن اشاره كرديد جزو تبليغات بالايي هاست. به اصطلاح. و مردم و اعتراضات خياباني در مقابل اينهاست.

سيما بهاري: اجازه بدهيد در انتهاي صحبت هايمان به اين مساله اشاره كنيم كه همه شواهد و ظواهري كه آدم مي بيند اين را نشان میدهد که انقلابات قرار است بدست يك عده اي دزديده شود. مردم انقلابي ليبي چطور مي توانند در مقابل ضد انقلاب از انقلابشان دفاع كنند؟ چه بايد بكنند؟

حميد تقوايي: ببينيد معيارها و شاخص های معيني هست. يك خواستهاي فوري ايست كه مردم دارند و اين خواستها را بايد در برابر هر دولتي كه ادعا ميكند حاكميت ملي است و يا شوراي موقت است يا دولت گذار است، هر ادعايي ميكند مردم بايد در برابر آنها اين مطالبات را بگذارند و با اين شاخص ها بسنجند. مهمترين اينها همانطور كه مردم ليبي نيز دارند اعلام ميكنند عدالت است، برابري است، آزادي است، آزادي بيان و آزادي هاي سياسي است. به رسميت شناختن حق دخالت مردم، تشكل مردم، و به خيابان آمدن و در خيابان ماندن مردم براي دخالت در امور است، علنيت و شفافيت است. اينها خواستهايي است كه مردم به نظرم بايد به عنوان شاخص در نظر بگيرند و در برابر هر دولتي كه ادعاي حمايت از مردم را دارد قرار دهند. يك خواست مهمي كه باز در ليبي مطرح است و در مصر نيز مطرح است اينست كه مقامات سيستم و دولت گذشته به هيچ وجه نبايد در دولت آتي جايي داشته باشند. اينها بايد بيايند و به مردم ليبي حساب پس بدهند. اينها نه تنها نماينده مردم نيستند بلكه در جنايت ها و سركوبگريهايي كه عليه مردم در سيستم هاي ديكتاتوري گذشته اتفاق افتاده همه سهم داشته اند. سهيم بوده اند. دخيل بوده اند. مثل طنطاوي در مصر و يا همين جناب عبدالجليل در ليبي . اينها بايد بيايند و به مردم حساب پس بدهند. به نظر من راه پيشروي انقلاب اينست كه مردم بيايند بر سر خواستهايشان ايستادگي كنند، حول اين خواستها متشكل شوند و متشكل بمانند و اجازه ندهند كه هيچ كس به اسم نظم و قانون و امنيت و مليت و اسلاميت و از اين خزعبلاتي كه معمولا ميگويند مردم را دوباره به خانه بفرستند و دوباره يك سيستم ديكتاتوري جديدي را بر آنها حاكم كنند.

سيما بهاري: خيلي متشكر از شما حميد تقوايي

حميد تقوايي: من هم تشكر ميكنم.