قهرمان سال در برابر دیکتاتور سال: جدال بر سر انسانیت!

به نقل از ندای انقلاب شماره ۱۹

این متن براساس ویدئو ۱۰ دقیقه ای حمید تقوایی تنظیم و توسط نازیلا صادقی پیاده شده است.

 

دو خبر بسیار جالب این روزها منتشر شده که فکر می‌کنم شما هم در جریان آن باشید:

خبر اول این است که نشریه تایمز به رسم هر سال شخصیت های برجسته سال را معرفی‌ کرده است و اسم ندا آقا سلطان به عنوان دومین شخصیت برجسته سال ۲۰۰۹ از جانب این نشریه اعلام شد است. مجله تایمز دلیل این انتخاب را اینگونه ذکر کرده است که ندا یک شبه به قهرمان مردم دنیا و به سمبل مقاومت مردم ایران در برابر دیکتاتوری حاکم تبدیل شد.

ادامه مطلب: قهرمان سال در برابر دیکتاتور سال: جدال بر سر انسانیت!