یورش اسرائیل به مردم لبنان یک فاجعه انسانی و سیاسی است این کشتار باید فورا متوقف شود!

انترناسیونال ۱۴۹ ستون اول

 

جنگ اسرائیل علیه حزب الله، و در عمل علیه مردم لبنان، هم از نظر انسانی و هم از نظر سیاسی جنگی تماما ضد انسانی و ارتجاعی است. از لحاظ انسانی این جنگی علیه مردم بیگناه لبنان و یک جنایت جنگی و قتل عام تمام عیار است. حاصل این جنایت تا کنون بیش از سیصد نفر کشته، بیش از هزار نفر مجروح و نیم میلیون بیخانمان و آواره بوده است. دولت اسرائیل مسئول مستقیم این جنایت و دولتهای غربی و مشخصا آمریکا و انگلیس که صریحا و یا تلویحا از اسرائیل پشتیبانی میکنند شریک جرم این جنایت هستند. این فاجعه انسانی باید فورا خاتمه یابد، و دولت اسرائیل و پشتیبانانش به جرم جنایت جنگی محاکمه شوند.

این جنگ از نظر سیاسی نیز یک فاجعه است و حاصلی جز تقویت نیروهای ارتجاعی و سیاه در هر دوطرف این تخاصم نخواهد داشت. این جنگی است در ادامه سیاستهای میلیتاریستی و تجاوزگرانه و زورگویانه اسرائیل علیه مردم فلسطین و خواست و حقوق پایه ای آنها برای خلاصی از دربدری و گتو نشینی و برای زندگی در یک جامعه متعارف و تشکیل دولت متساوی الحقوق در فلسطین. این خصلت ارتجاعی جنگ، در شرایط مشخص امروز در خاورمیانه و در سطح جهان، خود را به شکل تقویت اسلام سیاسی نشان میدهد. این جنگ باعث توسعه نفوذ و زمینه سیاسی و اجتماعی حزب الله در منطقه خواهد شد و این هم برای اسلام سیاسی و هم دولت اسرائیل یک برکت است. برای اسلام سیاسی این یک برکت است چون حاصل نظامی این جنگ هر چه باشد حزب الله، حماس، شیعیان جنوب عراق، جمهوری اسلامی و سوریه، برندگان سیاسی آن خواهند بود. این جنگ به حزب الله این امکان را میدهد که بیش از پیش بعنوان طرف مظلوم و قربانی و نماینده مردم فلسطین در برابر زورگوئیهای اسرائیل و آمریکا ظاهر شود ( تا همین جا بالا رفتن اسم و عکس خامنه ای و حسن نصرالله در تظاهرات مردم فلسطین یک حاصل مستقیم این جنگ بوده است)، این جنگ حماس را که قبل از شروع این جنگ در چنبره مسائل داخلی گرفتار شده و در مقابل الفتح و محمود عباس به موضع دفاعی افتاده بود از مخمصه نجات میدهد و به سوریه و بویژه جمهوری اسلامی در معادلات سیاسی منطقه و در مناقشات و مذاکرات سیاسی شان با غرب وزن بیشتر و دست پر تری میبخشد. اسلام سیاسی در زمینه سازی این جنگ خود نقش داشت اما مستقل از شکل و بهانه های شروع جنگ، یورش اسرائیل به لبنان برای اسلام سیاسی در ایران ولبنان و فلسطین، موهبتی بود که از آسمان رسید.

برای دولت اسرائیل نیز این جنگ یک برکت است چون رنگ سیاه اسلام سیاسی امر برحق مردم فلسطین را میتواند کاملا تحریف و لوث کند. هر اندازه حزب الله بیشتر با مساله مردم فلسطین تداعی شود دولت اسرائیل بیشتر این امکان را پیدا میکند که بر جنبش و اعتراضات برحق مردم فلسطین انگ تروریسم بکوبد و جنایات و تجاوزگریهای خود را تحت لوای مبارزه با تروریسم توجیه کند. تا همینجا دولت اسرائیل توانسته است در مقام پرچمدار دموکراسی غرب در برابر تروریسم اسلامی ظاهر شود و به بهانه همیشگی دفاع از امنیت و موجودیت اسرائیل ( که با اعلام مواضع حماس و جمهوری اسلامی مبنی بر پاک کردن اسرائیل از نقشه جهان زمینه بیشتری پیدا کرده) موقعیت نمایندگی جهان غرب در برابرتروریسم و فاندامنتالیسم اسلامی را نیز اضافه کند و به خورد افکار عمومی و مدیای جهانی بدهد. مانند همیشه نیروهای تروریستی میلیتاریسم دولتی و اسلام سیاسی از مردم قربانی میگیرند و یکدیگر را تقویت میکنند.

بنا براین این جنگ اساسا بخاطر اهداف و نتایج و تبعات سیاسی اش، حتی اگر یک نفر قربانی نمیداشت، جنگی تماما ارتجاعی و ضد انسانی بود و باید فورا متوقف و محکوم میشد.

نیروی قادر به متوقف کردن این جنگ ضد انسانی مردم متمدن جهان هستند. مردم آزادیخواه در لبنان و فلسطین و در سراسر جهان نباید قربانیان دست بسته و ناظرین خاموش این کشتار و جنایت باشند. سازمانها و نیروها و شخصیتهای آزادیخواه و انساندوست جهان باید با خواست مشخص توقف فوری جنگ بمیدان بیایند. خواهان محکومیت دولت اسرائیل به جرم جنایات جنگی شوند، خواهان برسمیت شناسی دولت مستقل فلسطینی شوند و حزب الله را بعنوان یک نیروی ارتجاعی و مانعی در راه مبارزه و امر برحق مردم فلسطین محکوم کنند.

ما نیروهای جبهه سوم، جبهه مردم متمدن جهان را به این مبارزه فرا میخوانیم.